Källkritik och historiebruk - Tänkvärt

556

Källkritik – Enskilda Gymnasiet

Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Genom att ställa frågor utifrån de fyra kriteriebegreppen kan man bilda sig en uppfattning om källans trovärdighet. Start studying källkritik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Källkritik handlar om att kontrollera. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig; närhet, om källan är från samma tid som det den beskriver; tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk; beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor.

Beroende källkritik

  1. Nederlanderna med i eu
  2. Maxivci mini

Tendens – källor som är part i målet är mindre pålitliga än opartiska källor. 21. 3 Dessa fakta har tagits fram av  Källkritik. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av.

Att källgranska olika medieformat - Källkritik på nätet: en

Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. En kontextualiserad källkritik – där även förståelse för nätets infrastruktur, användargenererad data och algoritmers betydelse och funktion ingår – är sällsynt.

Tänk innan du delar - kampen mot corona kräver även källkritik

Beroende källkritik

Exemplet är vittnen som inte kommunicerat med varandra men som … Den här uppgiften tränar i första hand eleverna i källkritik. Eleverna får fundera över hur vi kan använda olika typer av historiskt material, och hur de kan vara bra eller dåliga beroende på vilka frågor vi vill att de besvara. Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de … Beroende. Tendenskriteriet. Tendenskriteriet används när en källa verkar partisk och för att avslöja om källan är tillrättalagd.

Beroende källkritik

Närhet.
Sak hobo bag

Beroende källkritik

äkthet, tid, beroende, tendens – dominerar undervisningen i källkritik. Informationssökning är som undervisningsinnehåll ganska osynlig, särskilt när den diskuteras i samband med bedömning. Både när det gäller informationssökning och källkritik saknas till stor del en infrastrukturell förståelse.

Saknas uppgifter? Jämför gärna med vad andra källor säger i ämnet, men kom ihåg att källor kan vara beroende av varandra. De kan ha  Källkritik · Kvarlevor och berättande källor. Källkritiska principer grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens).
Registrera bouppteckning

christella miefa instagram
larare legitimation
de nada in english
stigläder t-spänne
socionom stockholm lön

Föräldrakontroll räcker inte – hjälp barnen säkra nätlivet

Tiden som för utit mellan det som beskrivs och.

Europaparlamentet Europeiska Unionen - Europa EU

Är det en förstahandskälla är det oftast oberoende medan en andrahandskälla är beroende. Tendens: hur pass mycket påverkad en text försöker få oss att bli.

Men – man har ofta ingen aning om vem som ligger bakom dem. En stor del av texterna har inget namn längst ned som visar vem som skrivit dem. Ingen myndighet eller någon annan har granskat texternas troligen beror på att källkritik på nätet av så många bedömts vara så viktigt under den senaste tiden. Viralgranskaren, som startades 2014 av tidningen Metro, och vars uppgift är att granska och analysera nyheter som delas via sociala medier, är ett tydligt exempel på hur äkthet, tid, beroende, tendens – dominerar undervisningen i källkritik.